Laatu- ja turvallisuusjohtamisen koulutusta yrityksille

Haluatko olla valmis suurempiin kauppoihin ja projekteihin?

Järjestämme yrityslähtöistä koulutusta, missä yrityksesi laatu- ja turvallisuusjohtaminen saatetaan haluamallesi tasolle. Tavoitteena on parantaa yrityksesi kannattavan liiketoiminnan kehittymistä ja mahdollisuuksia osallistua niin kansallisiin kuin kansainvälisiin projekteihin.

Yrityskohtainen lähestymistapa takaa parhaat tulokset ja tuo koulutuksen opit omaan arkeesi

Koulutuskerroilla vaihdetaan parhaita käytäntöjä yhdessä muiden alueesi yrittäjien kanssa

Koulutuskokonaisuus sisältää 30 tuntia koulutusta; 5 x 3 tuntia laatujohtamiskoulutusta ja 5 x 3 tuntia turvallisuusjohtamiskoulutusta. Koulutuksissa jaetaan toimivaksi todettuja työkaluja laatu- ja turvallisuusjohtamiseen. Varmistamiseksi siitä, että koulutuksesta saatu oppi on saatu jalkautettua yrityksen toimintaan koulutuskokonaisuus sisältää päivän (8h) yrityskohtaista konsultointia. Samalla yritykselle jaetaan selkeät toimintasuunnitelmat jatkoa varten.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä CTurva ja MSTConsulting Oy. CTurvalla ja MSTConsulting Oy:llä on pitkä ja vankka kokemus pk-yritysten kanssa työskentelystä, laatujärjestelmien työstämisestä ja yritysturvallisuudesta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Yrityksien asiantuntijoilla on laajat verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Koulutuskokemus on vankkaa ja yrityksiltä löytyy työkaluja niin laadun kuin työturvallisuuden puolelle. Innovatiivinen ja innostunut ote takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Voit myös halutessasi kerätä yritysryhmän omalta alueeltasi.

Koulutuskokonaisuus sisältää seuraavat aihekokonaisuudet:

Turvallisuustoiminta
• Johtaminen
• Yritystä ohjaava lainsäädäntö ja muut vaatimukset
• Työturvallisuus
• Riskienarviointi

Laatujohtaminen
(ISO 9001:2015 Laatujärjestelmä)
• Organisaation toimintaympäristö
• Johtaminen ja järjestelmän suunnittelu
• Tukitoiminnot
• Toiminta
• Suoristuskyvyn arviointi
• Parantaminen

Kouluttajat :
Teemu Myllyoja (MSTConsulting)
Milla Korkia-aho (MSTConsulting)
Heikki Ailinpieti (CTurva)
Marja-Liisa Kankaala (CTurva)

Kysy lisää