Turvallisuuspalvelut taloyhtiölle

MST Consulting Oy:n tarjoamat taloyhtiön turvallisuuspalvelut pitävät sisällään kaikki taloyhtiön turvallisuuteen liittyvät osa-alueet; pelastussuunnitelman, väestönsuojantarkastuksen, sisäisen palotarkastuksen sekä koulutukset. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalvelua taloyhtiöiden turvallisuuskysymyksiin sekä turvallisuustekniikan tarkastuksia.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma kattaa Valmiit asiakirjat Internetalustalla toimivassa pelastussuunnitelmatyökalussa, viranomaisyhteistyön, väestönsuojan materiaalien tarkastuksen, lakisääteiset päivitykset sekä ilmoituskorttien ylläpidon.

Väestönsuojantarkastus: Väestönsuojanarkastuksessa päivitetään suojan varusteet, tarkastetaan suojan kunto ja todennetaan väestönsuojan toimintavarmuus tiiveyskokeella.

Sisäinen palotarkastus: Sisäisessä palotarkastuksessa tarkastetaan taloyhtiön tilat sisäisen palotarkastusraportin mukaisesti ja laaditaan palotarkastusraportti viranomaisia varten.

Taloyhtiön turvallisuuskoulutukset
  • Väestönsuojan ylläpitokoulutus Kolme tuntia kestävässä koulutuksessa käydään läpi väestönsuojanhoitajalle kuuluvien tehtävien sisältö. Koulutus antaa perustiedot ja valmiudet talon tai kiinteistön väestönsuojan hoitajan tehtävään.
  • Taloturva -koulutus Tunnin kestävässä koulutuksessa käydään läpi taloyhtiön pelastussuunnitelma, tutustutaan taloyhtiön alkusammutuskalustoon ja muuhun turvallisuustekniikkaan sekä käydään läpi taloyhtiön uloskäynnit ja niihin liittyvät avausmekanismit sekä havainnollistetaan kokoontumispaikka.  

Asiantuntijapalvelu Puhelinpalvelu, josta voit kysyä neuvoa taloyhtiön turvallisuuteen liittyvistä asioista virka-aikana.

Turvallisuustekniikan tarkastusten tarkastaminen Tarkastamme taloyhtiön turvallisuustekniikan tarkastuksien voimassaolon.

Kysy lisää!