Turvallisuuspalvelut yrityksille

MSTConsulting Oy tarjoaa yrityksille turvallisuuspalveluita, joihin kuuluvat pelastussuunnitelmat, riskikartoitukset, Atex-kartoitukset (räjähdyssyuojausasiakirja) ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä turvallisuuskoulutukset.

Pelastussuunnitelma: Pelastussuunnitelma on yleisin turvallisuussuunnitelma, jossa otetaan kantaa yrityksen paloriskeihin ja yleisiin toimintaa uhkaaviin riskeihin. Asiakirjassa luodaan suunnitelma turvallisuusjärjestelyiden hallintaan sekä laaditaan toimintaohjeet poikkeustilanteisiin. Asiakirjan tarkastaa aina paikallinen palotarkastaja.

Räjähdyssuojausasiakirja: Räjähdyssuojausasiakirjan luominen on yritysturvallisuutta parhaimmillaan se voi estää suuria tuhojen syntymistä yrityksessä. Räjähdyssuojausasiakirjassa kartoitetaan tilat, joissa räjähdysvaara on olennainen. Toimenpiteillä pyritään poistamaan vaaraa aiheuttavat tilanteet tai rajoittamaan tilanteiden syntyä.

Yhdenvertaisuussuunnitelmat: Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen kuuluu yritysten lakivaateisiin päivitetyn 1325/2014 Yhdenvertaisuuslain mukaan. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa selvitetään yrityksen nykyinen tapa toimia yhdenvertaisesti ja luodaan kehittämistoimet yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Suunnitelman laatimiseksi kuullaan koko henkilökuntaa nettipohjaisen yhdenvertaisuuskyselyn avulla.

Turvallisuuskoulutukset: Yrityksille tarjottaviin turvallisuuskoulutuksiin kuuluvat  muun muassa työturvallisuuskorttikoulutukset, poistumisharjoitukset ja pelastussuunnitelmakoulutukset. Kaikki koulutukset voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa.

Kysy lisää!