MSTC 20 vuotta

MSTC Oy täyttää tänä vuonna jo 20 vuotta! Juhlavuoden kunniaksi tilasimme 20 vuotta -logon, joka näkyy vuoden aikana yrityksemme esitteissä ja materiaaleissa. 

Kumpi miellyttää enemmän; perinteiden sininen pohja vai hieman bling-bling kultainen?

Väestönsuojien vuosihuolloilla kustannussäästöjä

Väestönsuojien vuosihuolloilla kustannussäästöjä

Suomessa väestönsuojia on rakennettu jo 80 vuoden ajan ja vuoden 2022 tilaston mukaan Suomessa on 50 500 väestönsuojaa, joissa on yhteensä noin 4,8 miljoona suojapaikkaa. Suurin osa suojista on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä ja talokohtaisia teräsbetonisuojia. Suojien huollosta ja käyttökunnosta vastaa aina kiinteistön omistajat.

Sisäministeriön asetuksen 506/2011 määräyksen mukaan väestönsuojan tiiveyskoe tulee suorittaa 10 vuoden välein.  Sen lisäksi väestönsuojien suojalaitteiden laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti väestönsuojan laitteet tulee huoltaa vuosittain väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirjan mukaisesti. Kyseinen pöytäkirja löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n sivuilta. Huolto-ohjelmassa on hyvä ohjeistus, kuinka huolto tulee suorittaa ja kannustammekin kaikki sellaisia kiinteistön omistajia, joiden kiinteistöstä väestönsuoja löytyy, ottamaan sen käyttöön. Säännöllisellä huollolla väestönsuoja pysyy käyttökuntoisena, eikä yllättäviä korjauskuluja pääse muodostumaan.

Mikäli kiinteistön omistajat kokevat tarvitsevansa neuvoa ja apua väestönsuojan vuosihuollon tai tiiveyskokeen suorittamiseen, me MSTC:llä autamme mielellämme. Olemme vuodesta 2008 alkaen huoltaneet ja suorittaneet väestönsuojien tiiveyskokeita niin taloyhtiöiden kuin liikekiinteistöjen suojiin.

Liikuntakeskus Hukalle ja Sah-Ko Oy:lle myönnetty Kiinteistön Turvatakuusertifikaatit

MSTConsulting Oy on vuoden 2022 alussa myöntänyt Liikuntakeskus Hukalle ja Sah-Ko Oy:lle Kiinteistön Turvatakuusertifikaatit. Kiinteistön Turvatakuusertifikaatti on osoitus kiinteistöjen turvallisuusasioiden esimerkillisestä ylläpitämisestä ja kiinteistöjen käyttäjien huomioimisesta. Liikuntakeskus Hukka ja Sah-Ko Oy ovat vuosien ajan tehnyt pitkäjänteistä työtä turvallisuuden edistämiseksi.

MSTConsulting Oy onnittelee Liikuntakeskus Hukkaa ja Sah-Ko Oy:tä Kiinteistön Turvatakuusertifikaateista!

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:lle Suomen ensimmäinen Turvatakuusertifikaatti

Useamman vuoden yhteistyö Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n kanssa on johtanut Suomen ensimmäiseen MSTC:n myöntämään Turvatakuusertifikaattiin! Lue lisää aiheesta Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n kotisivulla julkaistusta artikkelista.  

Väestönsuojan kunnossapito

Väestönsuojan kunnossapidosta säädetään Sisäasiainministeriön asetuksessa väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506  

Asetuksen mukaan väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Lisäksi olisi kuitenkin suotavaa noudattaa laitteiden valmistajien suosituksia lyhyemmistä huoltoväleistä ja laatia erillinen tarkastusraportti huolloista ja tarkastuksista, jonka voi tarvittaessa esittää pelastusviranomaisille.  

Esimerkiksi laitevalmistaja Suoja-Expertin ohjeistuksen mukaisesti suojalaitteiden toimintakyky on varmistettava vuosittain käyttämällä ilmanvaihtolaitetta vähintään 5 minuutin ajan kerran vuodessa. Myös viemärin sulkuventtiili on kierrettävä käsipyörällä täysin kiinni- ja sitten täysin auki asentoon vuosittain. https://www.suoja-expert.fi/media/IVL-1_kautto.pdf

Hyvänä nyrkkisääntönä kannattaa pitää väestönsuojan vuosittaista huoltoa ja 10 vuoden välein tehtävää erillistä tiiveyskoetta vuosihuollon lisäksi. Väestönsuojan vuosihuollon pöytäkirjapohja on hyvä muistilista tarkastettaville asioille. Kyseiseen pöytäkirjapohjaan on mahdollista merkitä myös kaikkien laitteiden huollot.  Kun väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirjaa säilytetään väestönsuojassa, onnistuu sen täyttäminen ja tarkastaminen kiinteistön käyttäjien vaihtuessakin ja sieltä se löytyy myös tarvittaessa pelastusviranomaisia varten. Linkki Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen materiaalipankista löytyvään väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirjaan: https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=c6bb6a47-4035-437e-9021-98c0c50a89a7&groupId=7801780

Väestönsuojaa säännöllisesti huoltamalla kiinteistö säästää suuria summia estämällä väestönsuojan laitteiden mahdollisin rikkoontumisen. Yleinen esimerkki väestönsuojan laitteiden rikkoontumisesta on viemäriventtiili. Vuosien saatossa viemärikaivoon saattaa kertyä vettä, joka ajan saatossa ruostuttaa viemäriventtiilin rikki. Vuosittaisella tarkastuksella tällaiset tilanteet pystytään estämään.

MSTC on huoltanut ja tehnyt tiiveyskokeita satoihin väestönsuojiin. Mikäli oman kiinteistösi väestönsuoja kaipaa huoltoa, tiiveyskoetta tai tarvitset vinkkejä niiden tekemiseen, ole yhteydessä. Autamme mielellämme!

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:llä Kiinteistön Turvatakuupalvelu käytössä jo kolme vuotta

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:llä on ollut Kiinteistön Turvatakuupalvelu käytössä jo kolmen vuoden ajan. Yhteistyössä olemme kehittäneet palvelua vastaamaan juuri heidän tarpeisiinsa. Kiitosta palvelusta olemme saaneet niin kiinteistön omistajalta kuin käyttäjiltäkin. Kiinteistön Turvatakuupalvelun tarkoituksena onkin tehdä turvallisuudesta näkyvä osa kiinteistöjen toimintaa.

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus on julkaissut ajankohtaistapalstallaan artikkelin Kiinteistön Turvatakuupalvelusta. Artikkeliin pääsee tutustumaan seuraavasta linkistä: https://pskiinteisto.fi/kiinteistojen-turvatakuu-raportit-kolmannen-kerran-jakoon/ 

Kiinteistön Turvatakuupalvelu taipui myös työkaluksi

MSTConsulting Oy on kehittänyt asiakkaidensa tarpeista nousseen palvelukokonaisuuden nimeltä Kiinteistön Turvatakuu. Kiinteistön Turvatakuu on kiinteistön turvallisuuden ylläpitopalvelu, joka pitää sisällään kiinteistön omavalvonnan, alkusammuttimien huollon seurannan, väestönsuojan kunnossapidon, viranomaisyhteistyön, kiinteistön lakisääteisten vaatimusten seurannan, turvallisuuskoulutuksen sekä asiantuntijapalvelun.

Taloyhtiöiden, yritysten, tehtaiden, kauppakeskusten ja kiinteistömassoja omistavien toimijoiden ongelmana on ollut yllä kuvattujen kokonaisuuksien hallinnan ongelmat. Toimijat eivät ole tienneet milloin kiinteistöön tehdään palotarkastus, hissitarkastuksessa ilmenneet puutteet ovat jääneet korjaamatta, kun tieto puutteista ei ole siirtynyt oikealle taholle tai väestönsuojan lakisääteisiä tarkastuksia ei ole suoritettu ajallaan. Tähän ongelmaan MSTConsulting Oy on pyrkinyt vastaamaan Kiinteistön Turvatakuupalvelulla.

Kiinteistön Turvatakuupalveluun liittyvien asioiden hallintaan on nyt kehitetty myös samanniminen työkalu, jolla kiinteistöjen toimijoiden on helpompi hallita omia turvallisuustietojaan sähköisen käyttöliittymän kautta.

Kiinteistön Turvatakuutyökalun myötä dokumenttien ja turvallisuussisältöjen hallinta helpottuu ja muuttuu systemaattiseksi.  Työkalussa asiakas ylläpitää kiinteistön turvallisuusdokumentaatiota sekä hallitsee määräaikaistarkastuksia. Työkalu tuottaa erilaisista tarkastuksista valmiit viranomaisraportit, ennakoi tulevaa ja näyttää tarkastuksissa ilmenneet puutteet tehtävinä. Tuleva vuosi voidaan työkalun avulla suunnitella valmiiksi vuosikellossa, mikä auttaa myös budjetoinnissa. Kiinteistön Turvatakuutyökalua voikin kutsua kiinteistön turvallisuuden huoltokirjaksi!

Kiinteistön Turvatakuutyökalun rakentamiseen MSTC sai ELY-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta.

Mikäli haluat tutustua tarkemmin Kiinteistön Turvatakuutyökaluun, ole yhteydessä ja tilaa demotunnukset osoitteesta milla.korkia-aho@mstc.fi

Kiinteistön Turvatakuu