Skip to content
neliöval

Kiinteistöjen turvallisuuspalvelut

Tarjoamamme kiinteistöjen turvallisuuspalvelut kattavat monipuolisesti yritysten ja taloyhtiöiden turvallisuutta parantavia palveluita.
Johtamisjärjestelmistä tuttu jatkuva parantaminen on mielestämme tärkeää myös kiinteistöjen turvallisuutta ylläpidettäessä

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman laatiminen on lakisääteistä. Pelastussuunnitelman laatiminen perustuu Pelastuslakiin 379/2011 ja valtioneuvostonasetukseen pelastustoimesta 407/2011.

MSTC laatii pelastussuunnitelman sähköiseen työkaluun ja suunnitelma voidaan tehdä niin yritykselle kuin taloyhtiöllekin. Sähköisen pelastustussuunnitelman etuna on, että se on helppo ylläpitää ja aina kaikkien saatavilla. Lisäksi MSTC vastaa tukipalvelulla suunnitelman ylläpidosta käyttäjän tukena.

Laadimme pelastussuunnitelman aina yhdessä kiinteistön omistajan tai taloyhtiön hallituksen kanssa. Laadinta sisältää omavalvontakierroksen, josta kiinteistön omistaja ja käyttäjä saa kuvan kiinteistönsä turvallisuuden tasosta sekä ehdotuksia kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi.

Räjähdyssuojausasiakirja

Tiesitkö, että yrityksesi on laadittava räjähdyssuojausasiakirja, mikäli työntekijäsi voivat joutua alttiiksi syttyvistä nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle? Räjähdyssuojausasiakirjavaade perustuu ATEX- tuotedirektiiviin (94/9/EY) / ATEX- olosuhdedirektiiviin(1999/92) sekä valtioneuvoston asetukseen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003).

Räjähdyssuojausasiakirjan luominen on yritysturvallisuutta
parhaimmillaan, sillä se voi estää suuria tuhojen syntymisen yrityksessä.

Räjähdyssuojausasiakirjassa kartoitetaan tilat, joissa räjähdysvaara
on olennainen. Toimenpiteillä pyritään poistamaan vaaraa aiheuttavat tilanteet tai rajoittamaan tilanteiden syntyä. 

Räjähdyssuojausasiakirja on paljon muutakin kuin vain lakisääteisten asioiden kirjaamista;  asiakirja on myös työturvallisuutta ohjaava asiakirja.

Tutustu asiakirjan laadintaan tarkemmin tästä. 

KIINTEISTÖN TURVATAKUU - ENNAKOIVAA TURVALLISUUTTA

Tiedätkö kiinteistösi turvallisuuden tason?

Kiinteistön Turvatakuupalvelussa otamme kiinteistösi turvallisuusasiat haltuun, jotta voit nukkua yösi rauhallisesti.  MSTC tuo käyttöönne kiinteistön turvallisuuden huoltokirjan, jossa pidämme huolta kiinteistösi turvallisuusasioista sähköisen työkalun avulla. Palvelumme tavoitteena on siirtyä ennakoivaan kiinteistön turvallisuuden hallintaan.

Palvelumme sisältää:

  • Pelastussuunnitelman luonnin ja ylläpidon sähköisesti
  • Kiinteistön tarkistuksen vuosittain (omavalvonta)
  • Alkusammuttimien huoltojen ja tarkastusten seurannan
  • Väestönsuojan ylläpidon
  • Viranomaisyhteistyön, kuten palotarkastusten sopimisen ja niillä mukanaolon
  • Lakisääteisten tarkastusten ja vaatimusten valvonnan
  • Tarvittavat turvallisuuskoulutukset kiinteistölle
  • Sähköisen työkalun turvallisuusasioiden hallintaan

Tutustu Kiinteistön Turvatakuutyökaluun Ohjelmistopalvelusivuiltamme

Kiinteistön Turvatakuu

Väestönsuojan vuosihuolto ja tiiveyskoe

Väestönsuojan vuosihuollossa päivitetään suojan varusteet, tarkastetaan suojan kunto ja vaihdetaan suojapuhaltimen öljyt. Väestönsuojan toimintavarmuus todennetaan 10 vuoden välein tehtävällä tiiveyskokeella. Noudatamme tarkastuksia tehdessä kunkin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisten vaateita.

Yritysten ja taloyhtiöiden turvallisuuskoulutukset

Yrityksille tarjottaviin turvallisuuskoulutuksiin kuuluvat muun muassa työturvallisuuskorttikoulutukset, poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutukset sekä pelastussuunnitelmakoulutukset. Kaikki koulutukset voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa. 

Taloyhtiöiden tunnin kestävässä turvallisuuskoulutuksessa tutustutaan taloyhtiön pelastussuunnitelmaan, alkusammutuskalustoon ja muuhun turvallisuustekniikkaan sekä käydään läpi taloyhtiön uloskäynnit ja niihin liittyvät avausmekanismit sekä havainnollistetaan kokoontumispaikka.