Skip to content
neliöval

Kiinteistöjen turvallisuuspalvelut

Tarjoamamme kiinteistöjen turvallisuuspalvelut kattavat monipuolisesti yritysten ja taloyhtiöiden turvallisuutta parantavia palveluita.
Toimintajärjestelmistä tuttu jatkuva parantaminen on mielestämme tärkeää myös kiinteistöjen turvallisuutta ylläpidettäessä.

Väestönsuojantarkastus

Väestönsuojanarkastuksessa päivitetään suojan varusteet, tarkastetaan suojan kunto ja todennetaan väestönsuojan toimintavarmuus tiiveyskokeella. Noudatamme tarkastuksia tehdessä kunkin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisten vaateita.

Kiinteistön omavalvonta

Omavalvonnassa tarkastetaan kiinteistön tilat omavalvontaraportin mukaisesti ja laaditaan raportti kiinteistön omistajia, käyttäjiä sekä viranomaisia varten.

Turvallisuuskoulutukset

Yritysten turvallisuuskoulutus

Yrityksille tarjottaviin turvallisuuskoulutuksiin kuuluvat muun muassa työturvallisuuskorttikoulutukset, poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutukset sekä pelastussuunnitelmakoulutukset. Kaikki koulutukset voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa. 

Asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutus

Tunnin kestävässä koulutuksessa käydään läpi taloyhtiön pelastussuunnitelma, tutustutaan taloyhtiön alkusammutuskalustoon ja muuhun turvallisuustekniikkaan sekä käydään läpi taloyhtiön uloskäynnit ja niihin liittyvät avausmekanismit sekä havainnollistetaan kokoontumispaikka.  

Pelastussuunnitelma​

Pelastussuunnitelma on yleisin turvallisuussuunnitelma, jossa otetaan kantaa yrityksen paloriskeihin ja yleisiin toimintaa uhkaaviin riskeihin. Asiakirjassa luodaan suunnitelma turvallisuusjärjestelyiden hallintaan sekä laaditaan toimintaohjeet poikkeustilanteisiin. Asiakirjan tarkastaa aina paikallinen palotarkastaja. Laadimme pelastussuunnitelmat asiakkaan toiveiden mukaan sähköiseen pelastussuunnitelmatyökaluun Pelsuun tai Word-tiedostona.

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirjan luominen on yritysturvallisuutta
parhaimmillaan, sillä se voi estää suuria tuhojen syntymisen yrityksessä. Räjähdyssuojausasiakirjassa kartoitetaan tilat, joissa räjähdysvaara
on olennainen. Toimenpiteillä pyritään poistamaan vaaraa aiheuttavat tilanteet tai rajoittamaan tilanteiden syntyä. Räjähdyssuojausasiakirjat toimitamme avaimet käteen periaatteella.

neliöval

Kiinteistön Turvatakuu

Mitä suuremmasta kiinteistöstä on kysymys, sitä isompi osa kiinteistön huolenpidosta on oltava suunnitelmallista ja ennaltaehkäisevää. 
MSTConsulting Oy vastaa tähän tarpeeseen Kiinteistön Turvatakuu -palvelulla, joka pitää sisällään kaikki alla olevat osa-alueet.

 

Pelastussuunnitelmat

Omavalvonta

Alkusammuttimet

Väestönsuojien ylläpito

Viranomaisyhteistyö

Kiinteistön lakisääteisten vaatimusten valvonta

Koulutus

Turvallisuusasiantuntijapalvelu

Kiinteistön Turvatakuu sisältää kaikki kiinteistön turvallisuuteen liittyvät palvelut kiinteään kuukausihintaan yhdellä vuosisopimuksella.
Helppoa, mutta tehokasta!

Kysy tarjousta juuri sinun kiinteistösi turvallisuuden ylläpitämiseksi!

Kun kiinteistössä on Turvatakuu, kaikki tarkastukset tehdään ajallaan ja omavalvonta toimii.