Skip to content
neliöval

LJP - LIIKETOIMINNAN JATKUVA PARANTAMINEN

MITEN HYÖDYNNÄT MICROSOFT 365 JA SAMALLA KEHITÄT YRITYSTOIMINTAASI?

Vallitsevan koronapandemian aikana olemme oppineet käyttämään etätyökaluja ja huomanneet, miten paljon mahdollisuuksia MS 365 tarjoaa.
Näitä mahdollisuuksia harva yritys osaa hyödyntää.

Asiakkailtamme saamamme palautteen sekä liki 20 vuoden yrityskonsultointikokemuksen pohjalta olemmekin kehittäneet Liiketoiminnan jatkuvan parantamisen mallin, jossa hyödynnämme MS 365 ominaisuuksia monipuolisesti ja yrityksiä parhaiten palvelevalla tavalla.

KUINKA TOISTAMME ONNISTUMISEN JA MITEN VÄLTÄMME VIRHEIDEN TOISTUMISEN?


Yritystoiminnassa onnistumisen ei tulisi olla sattumanvaraista, vaan perustua systemaattisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja sitoutumiseen.

Vaikka tämä onkin meille itsestäänselvyys, asiat eivät kuitenkaan kuitenkaan käytännössä toteudu mainitulla tavalla.  

Mikäli onnistumisemme on sattumanvaraista, sitä on mahdotonta toistaa.
Eikä virheiden korjaaminen ole sen helpompaa, kun emme tiedä miten lopputulokseen päädyimme.

VARMISTA LIIKETOIMINNAN JATKUVA PARANTAMINEN JA HYÖDYNNÄ SAMALLA MICROSOFT 365 OMINAISUUKSIA

LJP on niin alkavan kuin jo varttuneemmankin yrityksen tapa kehittää toimintaansa ja ennen kaikkea tapa saavuttaa yrityksen kannalta oikeita tavoitteita. 

Oikeiden asioiden kehittäminen lisää vääjäämättä tuottavuutta.
LJP on rakennettu kokonaisuudessaan Sharepointin päälle, joten ohjelmistohankintoja tai lisenssejä ei tarvita.

Tavoitteisin pääsemisen oppi on LJP
       1. Tuottavuuden turvaaminen mittaamalla
       2. Oman liiketoiminnan osaamisen kasvu
       3.  Microsoft 365 ominaisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen

Lue lisää Microsoftin hyödyntämisestä täältä. 

TUNNISTA KEHITYSKOHTEET

Lähtökohta
Yrityksen kehityskohteiden lähteitä voivat olla esimerkiksi:

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)
Visio
Strategia
Riskien arviointi
Toimintajärjestelmä
Yrityksen käytännöt, joita halutaan kehittää

Kehityskohteet
Lähtökohta-analyysien pohjalta yrityksen johto valitsee liiketoiminnan kehityskohteet, joita voi olla yrityksen koosta riippuen 10-30. 

Kehityskohteet lisätään taulukkoon perusteluineen myöhempää käyttöä varten. 

Kehityskohteiden arvottaminen
Kehityskohteiden arvottamisella on tarkoitus määritellä yrityksen Merkittävät kehityskohteet, joiden parantamiseen keskitytään. 

Kehityskohteille määritellään kriittiset menestystekijät ja perustellaan, miksi tietty kehityskohde on yritykselle merkittävä. 
Kehityskohteiden arvottamisen suorittaa johdon määrittämät henkilöt.

Merkittävä kehityskohde 

Merkittäviä kehityskohteita valitaan sellainen määrä, joita yritys pystyy mielestään käsittelemään. Ei kuitenkaan enempää kuin 50% alkuperäisistä kehityskohteista.  
Merkittävät kehityskohteet luovat rungon yrityksen jatkuvalle parantamiselle. 

Jokaiselle merkittävälle kehityskohteelle luodaan ohjaus käyttäen PDCA-filosofiaa (Suunnittele, Toteuta, Tarkasta ja Kehitä).  

Kehityskohteiden merkittävyyttä arvioidaan säännöllisin väliajoin. Kun saavutettuun tavoitteeseen on päästy, valitaan uusia merkittäviä kehityskohteita. Näin saadaan aikaan systemaattinen liiketoiminnan jatkuva parantaminen. 

VARMISTA JATKUVA PARANTAMINEN PDCA-FILOSOFIAN AVULLA

SUUNNITTELU (PLAN)
Menettelyt 

Kehityskohdetta voidaan ohjata toiminto- ja/tai työohjeella 
Tavoitteet 
Kehityskohdetta voidaan ohjata määrittämällä sille tavoite 
Mittarit 
Kehityskohdetta voidaan ohjata määrittelemällä sille seurantamittari
Valitaan yksi tai useampi ohjauskeino 
Huomioidaan resurssointi ja työyhteisön sitouttaminen

TOTEUTUS (DO) 
​​​​​​Suunnitelmien toteuttaminen 

Kartoitetaan perehdytys- ja koulutustarve 
Palautteiden käsittely 
Määritellään palautteiden raportointi ja missä nämä käsitellään

TARKASTUS (CHECK)
Menettelyiden tarkastus 
Tavoitteiden tarkastus 
Mittareiden tarkastus
 

Määritellään missä asetettujen suunnitelmien tarkastus suoritetaan, kuinka usein tämä tapahtuu ja kuinka niistä raportoidaan​​​​

KEHITTÄMINEN (ACT)
Analysoidaan tuloksia 
​​​​​​​Tehdään valintoja 
Päivitetään kehityskohteita
Tärkein vaihe, jossa analysoidaan saatuja tuloksia, tehdään valintoja ja päivitetään kehityskohteita.  

Samalla tarkastellaan LTS toteutumista, vision tilaa, strategian toteutumista, jne.

NÄIN VARMISTAT, ETTEI LIIKETOIMINTANNE OLE SATTUMANVARAISTA, VAAN ONNISTUMISET VOIDAAN TOISTAA JA VIRHEET KORJATA

Yhteistyössä WhiteZone Oy

neliös