RSA-asiakirja, räjähdyssuojausasiakirja, ATEX-asiakirja – tärkeällä asiakirjalla monta nimeä

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös tärkeällä räjähdyssuojausasiakirjalla. Pohja useammalle nimityksille ja asiakirjan laadintavaateelle tulee Euroopan parlamentin ja neuvoston ATEX-laitedirektiivistä ja -työolosuhdedirektiivistä sekä valtioneuvoston asetuksesta räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003).

Käytännössä räjähdyssuojausasiakirjan laatimisvaade koskee työnantajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi syttyvistä nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle. Yrityksissä räjähdysvaara keskittyy yleensä tiettyyn tilaan tai tietyn tilan laitteen ympärille. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi leipomo, purunpoistojärjestelmä, kemikaalien säilyttäminen, vähittäistavarakaupan kaasupullojen säilytyskaappi, oppilaitoksen puutyöluokka tai yrityksen trukkien latauspaikka.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa räjähdyksen todennäköisyys on olemassa, eikä sen poistaminen välttämättä ole mahdollista. Tilassa turvalliseen työskentelyyn on kuitenkin mahdollisuus riskejä arvioimalla ja niistä johdettujen toimintamallien käyttöönotolla.

Tukesin sivuilta löytää hyviä neuvoja sekä opas räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuuteen. https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat#c254334f

MSTC on vuosien saatossa laatinut räjähdyssuojausasiakirjoja huonekaluteollisuuteen, sahoille, oppilaitoksille, vähittäistavarakaupoille ja lentokentille. Mikäli tarvitsette apua turvallisemman työpaikan saavuttamiseksi räjähdyssuojausasiakirjan avulla, olemme mielellämme apunanne!