Skip to content
neliöval

Johtamisjärjestelmäpalvelut

Tarjoamme kokonaisratkaisuja yrityksen toiminnan kehittämiseksi niin laatu-, ympäristö kuin työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien avulla asiakkaan tarpeista riippuen. Tavoitteenamme on luoda yritykselle tapa toimia, mikä edesauttaa liiketoiminnan kehittymisessä ja jatkuvassa parantamisessa sekä turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Palveluillamme kehitämme yrityksellenne standardien mukaisen järjestelmän käyttöönne Office365 ympäristöön tai käytössänne olevaan asiakirjojen hallintaympäristöön.

Johtamisjärjestelmäpalveluihimme kuuluvat:

ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmä

 • tarjoaa työkaluja ja menetelmiä laadun parantamiseksi
 • parantaa kilpailukykyä ja karsii piilokustannuksia
 • auttaa tuottamaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa
 • parantaa asiakastyytyväisyyttä
 • lisää toiminnan luotettavuutta

ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä

 • tarjoaa työkaluja ja menetelmiä ympäristöviestinnän tueksi
 • parantaa ympäristöriskien hallintaa ja turvaa toiminnan jatkuvuutta
 • vahvistaa yrityksen imagoa ympäristöasioiden hoidossa ja osoittaa ympäristövastuullisuutta
 • parantaa kilpailukykyä ja karsii piilokustannuksia
 • parantaa ympäristövaikutusten huomioimista tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa

ISO 45001:2018 Työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmä

 • tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, millä työturvallisuutta ja työhyvinvointia parannetaan entisestään
 • yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa
 • ennaltaehkäisee tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia
 • sitouttaa ja parantaa henkilöstön motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia työpaikalla
 • auttaa riskien tunnistamisessa ja työskentelytapojen parantamisessa

ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 noudattavat nykyään samaa rakennetta ja termistöä. Yhtenäisyys helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä.

neliös

Periaatteenamme on, ettei asiakasta jätetä yksin järjestelmän rakentamisvaiheen jälkeen. Lisäpalveluna tarjoamme tukipalvelua, jonka avulla varmistamme asiakkaamme sisäisten auditointien suorittamisen, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslakien päivittämisen, koulutustarpeiden analysoinnin ja tarvittavien turvallisuustoimien suunnittelun. Tukipalveluun kuuluu myös osallisuus asiakkaistamme koostuvaan laatu- tai ympäristöryhmään, joka kokoontuu vuosittain ajankohtaisen teeman ympärillä.

Meidän päämääränämme on asiakasyrityksemme liiketoiminnan kehittyminen ja kannattava kasvu. 

Suoritamme vuosittain yli 40 sisäistä auditointia ja olemme olleet ohjaamassa yli sadan järjestelmän rakentamista.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Järjestelmien päivittäminen

Onko yrityksenne järjestelmä jäänyt ajan saatossa tiedostojen täytteeksi, ettekä saa siitä sitä hyötyä, mitä toivoisitte? Voimme auttaa järjestelmänne päivittämisessä, jotta se palvelee yritystenne tarpeita parhaiten.

Lisäksi päivitämme järjestelmiä vastaamaan uusittuja standardeja.

Päällikköpalvelu

Mikäli järjestelemän ylläpitoon ei yrityksellänne löydy aikaa, voitte ulkoistaa sen kokonaan MSTC:lle. Tarjoamme yrityksille niin laatu- kuin ympäristö- ja työturvallisuuspäällikköpalveluita yrityksen koosta riippumatta.

Päällikköpalvelussa ylläpidämme järjestelmän ajan tasalla, suoritamme sisäiset auditoinnit, osallistumme johdon katselmuksiin, kilpailutamme sertifiointiauditoinnit ja olemme mukana sertifiointiauditoinneissa yhdessä yrityksenne edustajien kanssa.

Kysy lisätietoja Teemulta!