Skip to content
neliöval

Turvallisuuspalvelut yrityksille

MSTConsulting Oy tarjoaa yrityksille turvallisuuspalveluita, joihin kuuluvat pelastussuunnitelmat, riskikartoitukset, Atex-kartoitukset (räjähdyssuojausasiakirja) ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä turvallisuuskoulutukset.

Pelastussuunnitelma​

Pelastussuunnitelma on yleisin turvallisuussuunnitelma, jossa otetaan kantaa yrityksen paloriskeihin ja yleisiin toimintaa uhkaaviin riskeihin. Asiakirjassa luodaan suunnitelma turvallisuusjärjestelyiden hallintaan sekä laaditaan toimintaohjeet poikkeustilanteisiin. Asiakirjan tarkastaa aina paikallinen palotarkastaja.

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirjan luominen on yritysturvallisuutta
parhaimmillaan, sillä se voi estää suuria tuhojen syntymisen yrityksessä. Räjähdyssuojausasiakirjassa kartoitetaan tilat, joissa räjähdysvaara
on olennainen. Toimenpiteillä pyritään poistamaan vaaraa aiheuttavat tilanteet tai rajoittamaan tilanteiden syntyä.

Yhdenvertaisuussuunnitelmat​

Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen kuuluu yritysten
lakivaateisiin päivitetyn 1325/2014 Yhdenvertaisuuslain mukaan. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa selvitetään yrityksen nykyinen
tapa toimia yhdenvertaisesti ja luodaan kehittämistoimet
yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Suunnitelman laatimiseksi
kuullaan koko henkilökuntaa nettipohjaisen yhdenvertaisuuskyselyn avulla.

Turvallisuuskoulutukset​

Yrityksille tarjottaviin turvallisuuskoulutuksiin kuuluvat muun muassa työturvallisuuskorttikoulutukset, poistumisharjoitukset ja pelastussuunnitelmakoulutukset. Kaikki koulutukset voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa.