Skip to content

Väestönsuojan kunnossapidosta säädetään Sisäasiainministeriön asetuksessa väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506  

Asetuksen mukaan väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Lisäksi olisi kuitenkin suotavaa noudattaa laitteiden valmistajien suosituksia lyhyemmistä huoltoväleistä ja laatia erillinen tarkastusraportti huolloista ja tarkastuksista, jonka voi tarvittaessa esittää pelastusviranomaisille.  

Esimerkiksi laitevalmistaja Suoja-Expertin ohjeistuksen mukaisesti suojalaitteiden toimintakyky on varmistettava vuosittain käyttämällä ilmanvaihtolaitetta vähintään 5 minuutin ajan kerran vuodessa. Myös viemärin sulkuventtiili on kierrettävä käsipyörällä täysin kiinni- ja sitten täysin auki asentoon vuosittain. https://www.suoja-expert.fi/media/IVL-1_kautto.pdf

Hyvänä nyrkkisääntönä kannattaa pitää väestönsuojan vuosittaista huoltoa ja 10 vuoden välein tehtävää erillistä tiiveyskoetta vuosihuollon lisäksi. Väestönsuojan vuosihuollon pöytäkirjapohja on hyvä muistilista tarkastettaville asioille. Kyseiseen pöytäkirjapohjaan on mahdollista merkitä myös kaikkien laitteiden huollot.  Kun väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirjaa säilytetään väestönsuojassa, onnistuu sen täyttäminen ja tarkastaminen kiinteistön käyttäjien vaihtuessakin ja sieltä se löytyy myös tarvittaessa pelastusviranomaisia varten. Linkki Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen materiaalipankista löytyvään väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirjaan: https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=c6bb6a47-4035-437e-9021-98c0c50a89a7&groupId=7801780

Väestönsuojaa säännöllisesti huoltamalla kiinteistö säästää suuria summia estämällä väestönsuojan laitteiden mahdollisin rikkoontumisen. Yleinen esimerkki väestönsuojan laitteiden rikkoontumisesta on viemäriventtiili. Vuosien saatossa viemärikaivoon saattaa kertyä vettä, joka ajan saatossa ruostuttaa viemäriventtiilin rikki. Vuosittaisella tarkastuksella tällaiset tilanteet pystytään estämään.

MSTC on huoltanut ja tehnyt tiiveyskokeita satoihin väestönsuojiin. Mikäli oman kiinteistösi väestönsuoja kaipaa huoltoa, tiiveyskoetta tai tarvitset vinkkejä niiden tekemiseen, ole yhteydessä. Autamme mielellämme!