Skip to content
neliöval

Ohjelmistopalvelut

Tarjoamme erilaisia ohjelmistopalveluja liiketoiminnan tueksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kemikaalirekisteri

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Yrityksien tulee ylläpitää ajantasaista kemikaaliluetteloa ja niihin liittyviä käyttöturvallisuustiedoitteita. MSTC:n työkalun kemikaalirekisteriosioon käyttöturvallisuustiedotteet voidaan lisätä yritysten tarpeiden mukaan. Työkalu vastaa kemikaalilainsäädännön vaateisiin ja esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden historia jää työkaluun talteen, eli sijaintitietojen ja määrien jäljitettävyys on mahdollista. Lisäksi työkalussa on mahdollista tehdä kemikaaliriskien arviointia. Pilvipalveluna toimivan kemikaalirekisteriosion avulla tietokannasta voi hakea jo sinne lisättyjä käyttöturvallisuustiedotteita ja ottaa niitä oman yrityksen käyttöön. Laki-/kemikaalirekisterityökalun avulla käyttöturvallisuustiedotteet ovat aina mukana kännykässäsi.
Siirry palveluun

Lakirekisteri​

Lakirekisterissä ylläpidetään yrityskohtaista lakirekisteriä ympäristö- ja työturvallisuuslaeista. Lakirekisteripalvelussa MSTConsulting Oy:n konsultit tekevät laeista selkokielisen selityksen sekä yrityskohtaisesti ehdotuksen siitä, mitkä lait mahdollisesti koskettavat yritystä. Tämän jälkeen yritys itse päättää ehdotetuista laeista, onko niillä heidän toiminnalleen merkitystä ja kirjaavat hyväksytyille laeille vastuuhenkilöt ja toimenpiteet. MSTConsulting Oy päivittää lakirekisterityökalua säännöllisesti.
Tilaa demotunnukset.

RiskWeb -työkalut​

MSTConsulting Oy tarjoaa räätälöityjä henkilöstötyytyväisyyskyselyjä yrityksille web-pohjaisen RiskWeb Henkilöstötyytyväisyyskyselytyökalun avulla. Työturvallisuus on osa työhyvinvointia. Työpaikan riskien arviointiin, käsittelyyn ja tarkkailuun MSTConsulting Oy tarjoaa RiskWeb työkalua. RiskWeb-työkalulla tunnistat yritystoiminnan eri riskit, niiden todennäköisyyden ja suoritat vaikutusten arvioinnin sekä saat ohjeet toimenpiteiden suunnitteluun ja valintaan. RiskWebin ansiosta vältyt turhilta välikäsiltä ja pääset itse edullisesti arvioimaan konkreettisesti tarpeita yrityksellesi.

Kiinteistön Turvatakuutyökalu

Kiinteistön Turvatakuutyökalu on työkalu kiinteistöjen turvallisuuden ylläpidon hallintaan. Työkalussa ylläpidetään kiinteistön turvallisuusdokumentaatiota sekä hallitaan määräaikaistarkastuksia. Työkalu tuottaa erilaisista kiinteistöä koskevista tarkastuksista valmiit viranomaisraportit, ennakoi tulevaa ja näyttää tarkastuksissa ilmenneet puutteet tehtävinä.

Pelsu

Jälleenmyymme Caverion Oy:n Pelsu pelastussuunnitelmatyökalua, jossa hallinnassamme on satoja pelastussuunnitelmaa.

Kysy lisää

milla.korkia-aho@mstc.fi tai 040-6682823/Milla Korkia-aho
neliöval