Melekosta digiloikkaa!

Ajan henki on pakottanut MSTC:n monien muiden yritysten tavoin melkoiseen digiloikkaan. Kokoukset, auditoinnit, neuvottelut, koulutukset ja myyntipalaverit siirtyivät reilu vuosi sitten nopealla sysäyksellä etäyhteyksien avulla toteutettaviksi. Aiemmin kasvotusten tapahtuneet kohtaamiset siirtyivät Teamsiin, Zoomiin ja Skypeen. Alun hämmennyksen jälkeen etäyhteyksien haltuunotto kääntyi suhteellisen nopeasti normaaliksi rutiiniksi ja työskentely niiden kautta on onnistunut hyvin. Etäyhteyksien myötä fyysinen etäisyys kasvoi, mutta jonkinlainen henkinen tai inhimillinen läheisyys lisääntyi. Kokouksissa päästään kurkistamaan tittelien takana olevien ihmisten koteihin ja joskus perheenjäseniinkin. Enää ei kavahdeta, jos kokouksen taustalla haukkuu koira tai lapsi pyytää välipalaa, ovikello soi tai astianpesukone pauhaa. Ollaan fyysisesti etäällä, mutta henkisesti lähellä kaikki samassa veneessä!

MSTC on pyrkinyt vauhdittamaan omaa digiloikkaansa osallistumalla tämän kevään aikana Oulun Ammattikorkeakoulun Dimmy 2.0 digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutukseen sekä BusinessOulun järjestämään Digitaalisen palvelun kehityksen ja markkinoinnin valmennusohjelmaan.  Sekä koulutus että valmennusohjelma ovat antaneet paljon. Ymmärrys omien kotisivujen tärkeydestä ikään kuin yrityksen näyteikkunana on kasvanut. Samoin kuin kivijalkamyymälän näyteikkunaa täytyy uudistaa ja pitää houkuttelevana asiakkaille, on myös kotisivuja päivitettävä ja pidettävä asiakkaan mielenkiintoa herättävänä.

Dimmy 2.0 koulutuksen pohjalla käytettävä opas Digitaalisen markkinoinnin käsikirja kannattaa lukea. Siitä saa hyviä käytännön ohjeita yrityksen digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin. Myös BusinessOulun tai oman paikallisen yritysinstanssin sekä Suomen Yrittäjien tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin kannattaa tutustua. Useimmiten koulutukset ja valmennukset heidän kauttaan ovat ilmaisia ja niissä pääsee verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa.

MSTC:n digiloikkaan on kuulunut myös etäyhteyksin toteutettavien koulutusten ja kokousten laadun parantaminen hankkimalla kamerajärjestelmä, jonka avulla voimme osallistua yhdessä koulutuksiin ja kokouksiin sekä näyttää pelkän puhuvan pään sijaan kuvaa koko tilasta ja tuoda näin etäyhteyttä lähemmäksi ”normaalia” kokous- ja koulutustilaisuutta. Kamerajärjestelmän hankkimiseen saimme apua WhiteZone Oy:n Mika Paakkaselta ja hänen opastuksellaan valitsimme käyttöömme Logitechin kamera- ja äänentoistojärjestelmän sekä LG:n näytön. Suosittelemme!

ISO 45001 siirtää OHSAS 18001 historiaan

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin uudistus julkaistiin maaliskuussa 2018. Uudistuksen myötä vanha OHSAS 18001 muuttui muotoon ISO 45001:2018 ja samalla standardi yhtenäistyi muiden johtamisjärjestelmien kanssa. Uudistuneen standardin käyttöönottoon annettiin kolmen vuoden siirtymäaika, joka on umpeutumassa syyskuun lopussa 2021 eli organisaatioiden, joilla on käytössä sertifioitu OHSAS 18001 tulisi saattaa järjestelmänsä vastaamaan 45001 kyseiseen määräaikaan mennessä.

Johtamisjärjestelmien samanlaisen rakenteen vuoksi OHSASin kääntäminen uuteen versioon ISO 45001 onnistuu suhteellisen helposti, mikäli organisaatiolla on jo käytössä joko ISO 9001:2015 tai ISO 14001:2015.

MSTC on päivittänyt työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää ISO 45001 muotoon heti uuden standardin ilmestyttyä ja mikäli yrityksenne järjestelmä on vielä päivittämättä, MSTC voi teitä siinä auttaa.

Ota yhteyttä Teemu Myllyoja , 0443383235

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:llä Kiinteistön Turvatakuupalvelu käytössä jo kolme vuotta

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:llä on ollut Kiinteistön Turvatakuupalvelu käytössä jo kolmen vuoden ajan. Yhteistyössä olemme kehittäneet palvelua vastaamaan juuri heidän tarpeisiinsa. Kiitosta palvelusta olemme saaneet niin kiinteistön omistajalta kuin käyttäjiltäkin. Kiinteistön Turvatakuupalvelun tarkoituksena onkin tehdä turvallisuudesta näkyvä osa kiinteistöjen toimintaa.

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus on julkaissut ajankohtaistapalstallaan artikkelin Kiinteistön Turvatakuupalvelusta. Artikkeliin pääsee tutustumaan seuraavasta linkistä: https://pskiinteisto.fi/kiinteistojen-turvatakuu-raportit-kolmannen-kerran-jakoon/ 

Kiinteistön Turvatakuupalvelu taipui myös työkaluksi

MSTConsulting Oy on kehittänyt asiakkaidensa tarpeista nousseen palvelukokonaisuuden nimeltä Kiinteistön Turvatakuu. Kiinteistön Turvatakuu on kiinteistön turvallisuuden ylläpitopalvelu, joka pitää sisällään kiinteistön omavalvonnan, alkusammuttimien huollon seurannan, väestönsuojan kunnossapidon, viranomaisyhteistyön, kiinteistön lakisääteisten vaatimusten seurannan, turvallisuuskoulutuksen sekä asiantuntijapalvelun.

Taloyhtiöiden, yritysten, tehtaiden, kauppakeskusten ja kiinteistömassoja omistavien toimijoiden ongelmana on ollut yllä kuvattujen kokonaisuuksien hallinnan ongelmat. Toimijat eivät ole tienneet milloin kiinteistöön tehdään palotarkastus, hissitarkastuksessa ilmenneet puutteet ovat jääneet korjaamatta, kun tieto puutteista ei ole siirtynyt oikealle taholle tai väestönsuojan lakisääteisiä tarkastuksia ei ole suoritettu ajallaan. Tähän ongelmaan MSTConsulting Oy on pyrkinyt vastaamaan Kiinteistön Turvatakuupalvelulla.

Kiinteistön Turvatakuupalveluun liittyvien asioiden hallintaan on nyt kehitetty myös samanniminen työkalu, jolla kiinteistöjen toimijoiden on helpompi hallita omia turvallisuustietojaan sähköisen käyttöliittymän kautta.

Kiinteistön Turvatakuutyökalun myötä dokumenttien ja turvallisuussisältöjen hallinta helpottuu ja muuttuu systemaattiseksi.  Työkalussa asiakas ylläpitää kiinteistön turvallisuusdokumentaatiota sekä hallitsee määräaikaistarkastuksia. Työkalu tuottaa erilaisista tarkastuksista valmiit viranomaisraportit, ennakoi tulevaa ja näyttää tarkastuksissa ilmenneet puutteet tehtävinä. Tuleva vuosi voidaan työkalun avulla suunnitella valmiiksi vuosikellossa, mikä auttaa myös budjetoinnissa. Kiinteistön Turvatakuutyökalua voikin kutsua kiinteistön turvallisuuden huoltokirjaksi!

Kiinteistön Turvatakuutyökalun rakentamiseen MSTC sai ELY-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta.

Mikäli haluat tutustua tarkemmin Kiinteistön Turvatakuutyökaluun, ole yhteydessä ja tilaa demotunnukset osoitteesta milla.korkia-aho@mstc.fi

Kiinteistön Turvatakuu

RSA-asiakirja, räjähdyssuojausasiakirja, ATEX-asiakirja – tärkeällä asiakirjalla monta nimeä

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös tärkeällä räjähdyssuojausasiakirjalla. Pohja useammalle nimityksille ja asiakirjan laadintavaateelle tulee Euroopan parlamentin ja neuvoston ATEX-laitedirektiivistä ja -työolosuhdedirektiivistä sekä valtioneuvoston asetuksesta räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003).

Käytännössä räjähdyssuojausasiakirjan laatimisvaade koskee työnantajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi syttyvistä nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle. Yrityksissä räjähdysvaara keskittyy yleensä tiettyyn tilaan tai tietyn tilan laitteen ympärille. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi leipomo, purunpoistojärjestelmä, kemikaalien säilyttäminen, vähittäistavarakaupan kaasupullojen säilytyskaappi, oppilaitoksen puutyöluokka tai yrityksen trukkien latauspaikka.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa räjähdyksen todennäköisyys on olemassa, eikä sen poistaminen välttämättä ole mahdollista. Tilassa turvalliseen työskentelyyn on kuitenkin mahdollisuus riskejä arvioimalla ja niistä johdettujen toimintamallien käyttöönotolla.

Tukesin sivuilta löytää hyviä neuvoja sekä opas räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuuteen. https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat#c254334f

MSTC on vuosien saatossa laatinut räjähdyssuojausasiakirjoja huonekaluteollisuuteen, sahoille, oppilaitoksille, vähittäistavarakaupoille ja lentokentille. Mikäli tarvitsette apua turvallisemman työpaikan saavuttamiseksi räjähdyssuojausasiakirjan avulla, olemme mielellämme apunanne!

MSTC Hiiliviisaaksi

Hiiliviisas
Hiiliviisas

MSTC Hiiliviisaaksi

MSTC on mukana Oulun CarbonWise-hankkeessa, jossa kehitetään hiiliviisasta liiketoimintaa. Tällä hetkellä ajatus on, että jokainen yritys olisi hiiliviisas vuoteen 2030 mennessä ja tässä kehityksessä MSTC haluaa olla edelläkävijänä. CarbonWise-hankkeessa tarjotaan yrityksille hiilijalanjäljen laskentaa, työkaluja ja menetelmiä hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä keinoja toteuttaa kompensaatiota.

MSTC:n tavoitteena on tarjota vuoden 2022 alusta alkaen hiilineutraaleja palveluita. Vuoden 2021 aikana laskemme hiilijalanjälkemme ja ryhdymme toteuttamaan toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ajatuksenamme on, että pienillä teoilla voidaan saavuttaa suurta. Voit seurata edistymistämme kohti hiiliviisautta kotisivujemme Ajankohtaista-palstalta.

Hankkeeseen voi tutustua BusinessOulun sivuilta: https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/carbonwise.html